Speciale Basisschool de Schans - Venlo
MENU

Tevredenheidsonderzoeken

 

Beste ouders/verzorgers,


van de in januari 2019 afgenomen tevredenheidsonderzoeken voor leerlingen, ouders en medewerkers zijn de resultaten bekend. In de aanhang heb ik de samenvattingen bij elkaar gezet.

De resultaten van de leerlingtevredenheidsonderzoeken waren zeer tevredenstellend. De leerlingenraad heeft geen actiepunten genoemd.

17% van de ouders zijn negatief over de omgeving van de school. Onze collega’s juf Anne Janssen (De Regenboog) en Juf Rianne Joppen (De Schans) nemen deel aan de verkeersveiligheidsgroep. Ze werken samen met ouders, ROVL en de gemeente om zo de verkeersveiligheid te verhogen.

19%  van onze collega’s is negatief over de werkdruk - zoals zovele collega’s in den lande - helaas.

We hebben een aantal maatregelen genomen om de werkdruk te verlagen: we vergaderen zo efficiënt en zo weinig mogelijk, zetten mededelingen op de mail en zorgen voor een goede ondersteuning van de collega's. Dit jaar werken juf Annemarie en juf Karin drie dagen in de week “naast” de groepen om collega’s te ondersteunen. Daarnaast werken we zoveel mogelijk met digiborden, chromebooks en adaptieve digitale programma’s.


met vriendelijke groet,


Rita Peeren, directeur

Klik hier voor de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken.