Speciale Basisschool de Schans - Venlo
MENU

Intern en externe vertrouwenspersoon

Interne Vertrouwenspersoon

Voor klachten verwijzen we in 1e instantie naar de leerkracht van uw kind. Daarna kan er contact gelegd worden met de betreffende teamleider (Marie-Louise Benders of Diana Theloy) of met directeur Jules Martens. U kunt ook, indien nodig, contact opnemen met de vertrouwens- / contactpersoon van de school, Yvette Hendrick yvette.hendrick@kerobei.nl

 

Externe vertrouwenspersoon

Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat zij soms het gevoel krijgen dat zij onvoldoende gehoor vinden, heeft Kerobei externe vertrouwenspersonen. Deze externe vertrouwenspersonen staan mensen met een klacht terzijde. Deze mensen zijn niet in dienst van Kerobei en zijn daarmee onafhankelijk. De externe vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kerobei of één van haar scholen: ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De externe vertrouwenspersonen kennen geen termijn waarbinnen ze ingeschakeld moet worden. De externe vertrouwenspersonen van Kerobei zijn:

Voor ouders en leerlingen:

  • Mevrouw M. Klaassen en mevrouw L. Kempene, GGD Limburg-Noord, T: 088-1191291

Voor ouders, leerlingen, medewerkers en overige betrokkenen: