Speciale Basisschool de Schans - Venlo
MENU

Ouders en ouderbetrokkenheid

We zien het als onze taak ouders op de hoogte te houden van de ontwikkeling van hun kind en de (wederzijdse) zorgen over het kind te delen. Waar nodig bieden wij extra ondersteuning aan ouders. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de ontplooiing van het kind tot een evenwichtig sociaal mens, binnen de mogelijkheden van zowel het kind als zijn omgeving.

 

 

 

Op welke manier worden ouders geïnformeerd?

Nieuws door het jaar heen wordt vermeld op de oudersite van Isy. Iedere ouder heeft hiervoor een eigen inlog.

Verder informeren wij de ouders:

  • op de algemene informatieavond bij de start van het schooljaar
  • de 10-minutengesprekken
  • op speciale ouderavonden voor Communie, Vormsel en schoolverlaters
  • tijdens gesprekjes door het jaar heen op initiatief van óf de leerkracht óf de ouders
  • via ons ouderportaal Isy

 

Wat is de klachtenregeling van de school?

Voor klachten verwijzen we in eerste instantie naar de leerkracht van uw kind. Daarna kan er contact gelegd worden met de betreffende teamleider (voor de onderbouw Marie-Louise Benders en voor de bovenbouw Diana Theloy).

 

U kunt ook, indien nodig, contact opnemen met de vertrouwens- / contactpersoon van de school, Yvette Hendrick: yvette.hendrick@kerobei.nl.

 

Ook de stichting Kerobei, het bestuur waaronder onze school valt, heeft een klachtenregeling.

Hiervoor verwijzen wij u naar de Kerobeisite: https://www.kerobei.nl/