Speciale Basisschool de Schans - Venlo
MENU

De Leerlingenraad

Op de Schans werken wij met een leerlingenraad, opdat de leerlingen een eigen stem hebben binnen onze schoolorganisatie. Zo proberen wij kinderen het gevoel te geven dat zij belangrijk zijn en mee kunnen denken. Door deze leerlingenraad komen de kinderen spelenderwijs in aanmerking met: het bevorderen van een actief burgerschap, verantwoordelijkheid een kwaliteitsimpuls van schoolse zaken, democratische beginselen, een beter inzicht in de organisatie van de school, het ondervinden van wat realistisch en haalbaar is, enzovoort.

In de bovenbouwgroepen worden jaarlijks de verkiezingen georganiseerd. In het begin van het schooljaar maken wij de volgende aspecten duidelijk: wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en wordt er kort verteld over welk soort onderwerpen de kinderen mee mogen denken (bijvoorbeeld meedenken bij de organisatie van het schoolreisje). De kinderen kunnen dan nadenken of zij zich kiesbaar willen stellen.

Voor de herfstvakantie kunnen de leerkrachten een grote campagne - of gewoon een stemronde – organiseren, waarin leerlingen zichzelf promoten. In elke groep worden twee leerlingen gekozen, die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.

De eerste vergadering zal in de week vóór de herfstvakantie plaatsvinden, waarin een voorzitter en secretaris/notulant zal worden gekozen. Verder komt de leerlingenraad vier keer per schooljaar bij elkaar, dit is altijd onder begeleiding van één leerkracht of teamleider. Dit kan onder schooltijd of na schooltijd zijn, of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept. Er bestaat een agenda, maar we willen niet alles dichtregelen omdat de spontaniteit dan verdwijnt. De leden houden de gehele school op de hoogte betreft de inhoud en de besluiten van leerlingenraad.