Speciale Basisschool de Schans - Venlo
MENU

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


Bij de Schans werken we met een handelingsprotocol voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht. Onze werkwijze komt overeen met de landelijke meldcode.

Doel van de meldcode
Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 
Verplicht gebruik
Veel organisaties werken al met een meldcode. Uit onderzoek blijkt dat het werkt: professionals grijpen 3x zoveel in bij gebruik van een meldcode.
Daarom is de meldcode verplicht voor de volgende sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (welzijn) en justitie.
 
Wat is de meldcode
Vijfstappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 
De vijf stappen in het kort
1.  In kaart brengen van signalen
2.  Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van AMK of SHG
3.  Gesprek met de cliĆ«nt
4.  Inschatten risico, aard en ernst van het geweld
5.  Beslissen: hulp organiseren of melden

Onze contactpersoon hiervoor is Marie-Louise Benders marie-Louise.benders@kerobei.nl