Speciale Basisschool de Schans - Venlo
MENU

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR),
Elke school kent een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad is een raad van leerkrachten en ouders. Deze voorziening is getroffen om ouders en leerkrachten op meer officiƫle wijze bij het schoolgebeuren te betrekken. In de MR vindt direct overleg plaats tussen ouders en leerkrachten over zaken die vooral het beleid van de school aangaan en die door de minister van onderwijs en het parlement wettelijk zijn vastgelegd. De taak van de ouders is belangrijk. Zij kunnen in een vroeg stadium meepraten over wat er in school gaat gebeuren. Daarnaast kunnen ouders achteraf in de MR navragen hoe alles gelopen is en of er iets moet worden veranderd.

De MR geeft advies en/of instemming aan voorstellen van de directie. De MR heeft een reglement, dat door de overheid is goedgekeurd en waaraan directie en MR zich moet houden. In het reglement staan de bevoegdheden, beperkingen en taken van de MR. Daarnaast heeft de MR een huishoudelijk reglement.

De medezeggenschapsraad is ook actief als er vanuit ouders, kinderen en team wensen worden geuit, die aan de directie of andere instanties moeten worden voorgelegd en besproken. Onze MR heeft 6 tot 8 bijeenkomsten per jaar. Zijn er vragen stel ze gerust bij een van de MR leden! De notulen van de MR staan op ons ouderportaal Isy, onder het kopje MR.

De MR- vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom op de vergaderingen.