Speciale Basisschool de Schans - Venlo
MENU

Ouderbijdrage

De (vrijwillige) ouderbijdrage wordt jaarlijks door de MR, in overleg met de directeur vastgesteld.

 

Alle ouders betalen voor het schooljaar 2019/2020 de ouderbijdrage aan de Ouderraad.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten die worden georganiseerd, zoals Sintermerte, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, kleine vieringen met de kinderen, leuke extra activiteiten, de sportdag en de schoolreis.

 

De OR heeft de administratie van De Regenboog en De Schans gevraagd deze gelden te innen. Aan het begin van het schooljaar wordt u, middels een brief, verzocht dit bedrag op genoemde rekening over te maken.

Voor komend schooljaar is dat  € 25,-  per leerling, ook als er meerdere kinderen van een gezin op een school zitten. Bij twee leerlingen is het € 50,- , etc.

Mocht dit bedrag te hoog zijn om in één keer te betalen, bieden wij ook een betalingsregeling aan. U kunt dan terecht bij de directeur.

Als uw kind tussentijds instroomt, vragen wij maar een gedeelte van de € 25,- :

 

Instroom tussen zomervakantie en 1 januari 2020  :           € 25,00

Instroom tussen 1 januari 2020 en 1 mei 2020        :            € 20,00.

Instroom tussen 1 mei 2020 en zomervakantie       :           € 15,00.

Bankrekeningnummer:

NL58 INGB 0755 1317 54 t.n.v. De Schans

Onder vermelding van de naam van uw kind(eren)