Speciale Basisschool de Schans - Venlo
MENU

Inspectie

In 2014 heeft de inspectie onze school voor een stelselonderzoek bezocht. Het doel was vooral verzamelen van informatie uit de volgende indicatoren:

  • opbrengsten,
  • het onderwijsleerproces,
  • de zorg en begeleiding
  • en de kwaliteitszorg.

De inspectie benadrukte de respectvolle omgang en de taakbetrokkenheid van de leerlingen. De leerlingenzorg is destijds met een voldoende beoordeeld.In mei 2016 hebben we wederom een inspectiebezoek ontvangen. De Schans heeft op de verschillende kwaliteitsgebieden voldoende en goed gescoord.

Hieronder staat het waarderingsschema dat op 31 mei 2016 met ons besproken is.In de eerste waarderingskolom is de uitkomst van onze zelfevaluatie te zien, de kolom rechts daarvan is de waardering van de inspectie. In het jaarplan 2017-2018 hebben we de ontwikkelingspunten en uitdagingen opgenomen en verwerkt.

Na deze datum is er geen inspectiebezoek meer geweest.

Klik op de afbeelding hiernaast en u kunt het verslag direct lezen.